A határon túli kiterjesztés alapjai

DJP 2.0 Korm. határozat: a Kormány „kiemelkedően fontosnak tartja a Magyarország határain átívelő, Kárpát-medencei magyar digitális ökoszisztéma megerősítését, ezért lehetővé kívánja tenni a határon túl élő magyar közösségek részvételét a Digitális Jólét Programban, valamint elrendeli a Digitális Jólét Program Pontok hálózatának határon túli bővítésére vonatkozó intézkedések kidolgozását”.

Kezdeményezéseink

A digitális ismeretek nem pusztán az egyének és a vállalkozások versenyképessége szempontjából fontos, hanem a határon túli magyarság nemzetgazdasági növekedésének és versenyképességének is fontos tényezője.

A DJP-ben rögzített egységes kárpát-medencei digitális ökoszisztéma célja a hálózatépítés, a digitális vállalkozási ökoszisztéma fejlesztése.

Olyan pályázati keret megnyitása szükséges, amely a határon túli magyar digitális rendezvények, klaszterek, startupok számára is nyitott. Megfelelő támogatási rendszer kiépítésével a határon túli magyar digitális műhelyek a magyar digitális ipar aktív szereplőivé válhatnak.