Az okos város mintaprojektekről általában

A Digitális Jólét Program 2.0-ban meghatározott mintaprojektek első üteme az okos város megalapozó tanulmány elkészítésében realizálódik. A projekt 9 helyszínen valósul meg, mintegy 90 millió forintból. Az elkészült módszertan példaként szolgálhat az önkormányzati (okos város) fejlesztések számára: adatalapú fejlesztés, mely figyelembe veszi a felhasználói kör nagyságát és igényeit, a finanszírozási és fenntarthatóság szempontját, a település adottságait. Az okos város fejlesztések nem csak nagyvárosi környezetben valósíthatok meg, hanem kisebb településeken és térségekben is.

A megalapozó tanulmányok a DJP keretei között megvalósuló egyéb digitális stratégiák (pl. oktatási stratégia, agrárstratégia, egészségügyi stratégia, Kárpát-medencei digitális ökoszisztéma) eredményeit is hasznosítja. Bemutatja továbbá az eredmények alapján javasolt fejlesztések költségstruktúráját (beruházás és fenntartás), a fejlesztések megtérülés kalkulációját.

Az okos város mintaprojektek helyszíne