Településszonda

Az innovatív és digitális megoldások alkalmazása része az emberek közvetlen életterét biztosító települések fejlesztésének is – a nagyvárosoktól a tanyavilágig. A települések működtetése, a közszolgálatatások biztosítása, a távlati célú stratégiaalkotás egyaránt megköveteli a komplex és a horizontális szemléletmódot. A digitális innováció hatásai – azonnali információk és elemzési lehetőség, hálózatba kapcsolódás, IoT, adatvagyon-gazdálkodás stb. – olyan, korábban elképzelhetetlen lehetőségeket teremtenek, mint a dinamikus szolgáltatásszervezés, a hatékonyságnövelés vagy az adatalapú döntéshozatal.

Az okosvárosok fejlesztése a kormányzati, önkormányzati, gazdasági, tudományos és civil szereplők, valamint a helyi polgárok együttműködésére épül. Az okostelepüléssé válás minden esetben egyedi programot feltételez, és a technológia fejlődésével párhuzamosan folyamatos korrekciót, nyomon követést igényel.

A Településszonda célja, hogy a helyi közösség igényeire reflektálva olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amelyek segítségével hatékonyabban szervezhető meg a vizsgált település, térség szolgáltatási rendszere, ideértve a környezeti és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható helyi tömegközlekedés, egészségügy és szociális ellátás, hulladékgazdálkodás, energiatermelés kialakítását vagy a helyi erőforrásokra és hagyományokra épülő szolgáltatások szervezését.

A részvételi kutatás eredménye egy műszaki tartalommal ellátott cselekvési terv az önkormányzati és kormányzati döntéshozók számára a konkrét helyi igényeket, trendeket és megoldásra váró problémákat illetően.

A Településszonda fontos eleme a helyi stakeholderigények és preferenciák empirikus kutatása, a felhasználói szempontok felmérése, a koronavírus okozta válság által a korábbinál is jobban fókuszba kerülő digitalizáció állapotának vizsgálata, valamint egy helyi problématérkép elkészítése a környezeti és gazdasági fenntarthatóság szempontjaira tekintettel. A kutatás, mely a közösségi tervezés települési szintű dimenziója, alapvetően az állampolgárok részvételén alapul.