Digitális Jólét Program - Civitas Sapiens

Magyarország kormánya által 2015 elindított, a digitális ökoszisztéma egészét érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerüljön.
Magyarországon a digitalizáció folyamata az utóbbi időben láthatóan felgyorsult, ehhez a Digitális Jólét Program keretében hozott intézkedések is hozzájárultak.
A Digitális Jólét Program az utóbbi években az internet mindenki számára történő hozzáférhetővé tétele és megfizethetősége, az infrastruktúra-fejlesztés, az oktatás digitalizálása és a többi már megkezdett tevékenysége mellett új területeken is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen a digitális átalakulásra. Ezért Magyarország kormánya széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően, 2017. nyarán döntött a Digitális Jólét Program kibővítéséről, a Digitális Jólét Program 2.0 elfogadásáról. A DJP2.0 a digitális előnyszerzés stratégiája, hiszen a magyar gazdaság, az állami működés és a magyar társadalom digitális fejlesztésének szinte valamennyi területén megfogalmaz digitalizációt támogató programokat.
A DJP2.0 célja továbbá, hogy a települések, a polgárok, a vállalkozások és a közösségek minél szélesebb körben ki tudják használni az Okos Város fejlesztések kínálta lehetőségeket, e célok megvalósulása érdekében hozta létre a Civitas Sapiens műhelyt.

Okos város

Okos város: olyan település, amelyik az integrált településfejlesztési stratégiáját okos város módszertan alapján készíti és végzi.

Az okos város modell: a fenntarthatóság, a hatékonyság és a részvétel fejlesztési prioritásai mentén csoportosít szolgáltatásokat (döntési mechanizmusok, infokommunikációs megoldások), röviden a – jellemzően - digitális technológiák és a városi szolgáltatások integrációja.

Az okos város prioritásai:
  • a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása;
  • az energia és más erőforrások takarékosabb felhasználása;
  • a polgárok bevonása és az életminőség javítása;
  • gazdaságilag önfenntartó rendszerek megalkotása.