A Networkshop2021 védnökeként az eseményt többek között dr. Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára, illetve dr. Gál András Levente, a DJP szakmai vezetője, egyben a NAVÜ vezetője nyitotta meg.

Dr. Solymár Károly Balázs nyitó előadásában bemutatta az ITM hálózatfejlesztési tervét, az ún. Digitális Jólét Gerinchálózatot, melynek legfontosabb célja a gigabites internet-sávszélesség eljuttatása minden területre, legyen az közoktatás, felsőoktatás, kutatóintézetek vagy a közigazgatás. Ennek megvalósításához elengedhetetlen egy állami kezelésben lévő egységes, nagykapacitású gerinchálózat, amely költséghatékonyan és rugalmasan ki tudja elégíteni az egyes intézmények sávszélesség-igényeit. A digitalizációért felelős helyettes államtitkár előadásában bemutatta a digitális oktatásban tervezett platformfejlesztéseket. Mint elmondta, jelenleg az állami közoktatási intézmények 70%-a rendelkezik wifi lefedettséggel, az egyik közeli cél az állami kollégiumok 100%-os lefedettségének biztosítása. Dr. Solymár Károly Balázs hangsúlyozta: az elkövetkező évek digitális fejlesztései a tényleges oktatási igényekre fognak reagálni, legyen szó akár a sávszélességről, akár applikációkról vagy platformokról.

Dr. Gál András Levente nyitó előadásában az adatvagyon és az adatgazdaság növekvő fontosságát és szerepét hangsúlyozta a digitális államkormányzás területén. Mint mondta, a világon jelenleg egyedülálló Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ) a következő évtizedre várhatóan számos új szervezetnek és hatóságnak lesz kiindulópontja, hiszen az adatvagyon és adatgazdálkodás meghatározó elemei lesznek a digitális ökoszisztémák fejlődésének. A digitális államkormányzás sikerességéhez elengedhetetlen az adatalapú és adatvezérelt intézmény- és ágazatirányítás. Ehhez az államnak biztosítania kell az ún. tiszta adatot, mely nemcsak műszakilag, szemantikailag és jogilag tiszta, hanem az adatgazdasági felhasználhatóság tekintetében is. Dr. Gál András Levente beszédében kiemelte: ahhoz, hogy Magyarország szuverén nemzet tudjon maradni, elengedhetetlen lesz a komplex, szuverén adatgazdaság, vagyis az adataink fölötti önrendelkezés biztosítása, melynek első lépése volt a NAVÜ létrehozása.

A háromnapos konferencián összesen 14 szakértő tartott előadást a Digitális Jólét Program és a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség képviseletében:

Dénes Ferenc központvezető és Oláh Nóra szakmai koordinátor, Digitális Sporttudásközpont: DigiTesi - Az iskolai testnevelés és szabadidősport digitális támogatása

Jankó Tamás központvezető, Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ: Digitális Munkaerő Program és a technológiai innovációk, avagy mi lesz a munkánk 2030-ban?

Tóth Gábor termékfejlesztési igazgató, Nemzeti Adatvagyon Ügynökség: A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség megalakulása és működése

Ulicsák Ádám divízióvezető, Kormányzati Digitális Stratégiák Divízió: Európai kezdeményezések a digitális fogyasztóvédelem területén (DSA, DMA bemutatása)

Frész Attila digitális fejlesztő, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ: A Digitális Névjegy Rendszer lehetőségei, avagy az iskolai digitális kompetencia fejlesztése

Sörény Edina projekt szakmai vezető-helyettes, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ: A digitális kompetenciafejlesztés új eszköze: a DigKomp rendszer

Szilágyi Ádám adatelemzési szakértő, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ: Adatalapú döntéshozatal az intézmények szintjén: lehetőségek és lépések

Mácz Ákos divízióvezető, Digitális Infrastruktúra Divízió: 5G-re épülő innovatív megoldások Magyarországon

Perényi Petra Panna központvezető, Digitális Felsőoktatási Koordinációs Központ: „Mitől válnak okossá az egyetemek?” - Egyetemek a XXI. században

Loboda Zoltán divízióvezető, Digitális Kompetencia Divízió: Digitális kompetenciafejlesztés szakpolitikai perspektívái

Horváthné Felföldi Helga projekt szakmai vezető-helyettes és Jankó Tamás központvezető, Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ: A Digitális Jólét Nonprofit Kft. keretében megvalósult GINOP-6.2.5 - VEKOP-19-2019-00001 „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” c. projekt eredményei, felhasználási és fejlesztési lehetőségek

Salomvári György senior rendszertervezési szakértő, Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ: Adatvezérelt oktatási rendszerek

Nemes László digitális tudástár fejlesztő, Digitális Exportfejlesztési Tudásközpont – szekcióvezető